Minnesider.jpg

Dødsannonser og Minnesider

Her kan du finne alle dødsfall som vi i begravelsesbyrået har håndtert, men også nasjonalt. 

Finn informasjon om seremonien, bestill en blomst til seremonien og du kan også gi en minnegave.