top of page
Minnesider.jpg

Dødsannonser og Minnesider

Her kan du finne alle dødsfall som vi i begravelsesbyrået har håndtert, men også nasjonalt. 

På minnesidene kan du finne informasjon om begravelsen, bestille en blomst til seremonien og du kan også gi en minnegave.

bottom of page