top of page
Ved_dødsfall.jpg
Hva kommer vi til å spørre etter?

Ved dødsfall

Hva kommer vi til å spørre etter?

Første kontakt med byrået

I første kontakt med oss avtaler vi når det er ønskelig med en samtale for planlegging av begravelsen.

Samtalen kan gjøres på tlf, på vårt kontor eller hjemme hos dere.
 

Vi pleier å avklare noen få ting i den første telefonsamtalen:

   * navn og personnummer på avdøde

   * skal det være prest fra den norske kirke? Vi er også behjelpelig med alle andre type seremonier

   * hvor skal begravelsen finne sted

   * er det et gammelt eller nytt gravsted som skal brukes

      (Ifht kiste er det fredningstid på 20 år på å bruke et gravsted på nytt, urner har ingen begrensning på dette).

Ved hjemmedødsfall og første kontakt:

Vi avtaler med dere hvordan dette skal gjøres.

 

Overføring fra sykehus/institusjon til kirke/kapell

- Har dere lyst til å være med på dette? 

  Dette er en anledning for å se avdøde en siste gang.

  Om pårørende ikke følger, gjør vi overføringen i stillhet. 

  Før overføring avtaler vi med dere hvilken kiste dere ønsker å bruke.

 

Samtalen

I samtalen gjennomgår vi alt det praktiske rundt seremonien.

Vi er også behjelpelige med søknader til NAV, forsikringsselskaper, skifterett etc. 

 

Blomster på båre og i seremonirommet

Dere får se bilder av et utvalg dekorasjoner, eventuelt behov for pynt i kapell/kirke.

Vi er behjelpelig med bestilling.

 

Minnesamvær:

- Ønsker dere minnesamvær, går vi gjennom mulighetene og kontaktpersoner for dette.

Vi er behjelpelig til å ordne dette, uten påslag i pris.

Henting ved dødsfall

Henting ved dødsfall

Ved dødsfall i hjemmet eller annet sted utenfor institusjon

Ved dødsfall i hjemmet og andre steder utenfor sykehus eller sykehjem, er vi alltid tilgjengelig for å hente avdøde. Det er viktig at en lege har vært og tilsett avdøde før vi henter.

Dersom en person dør alene eller ved unaturlig dødsfall, vil det være nødvendig at politiet blir varlset.

 

Ved dødsfall på sykehus eller sykehjem

På sykehuset og sykehjem vil personalet ofte tilby en minnestund på rommet, og varsle lege for syning. De vil også tilby å ringe begravelsesbyrået, slik at vi kan ringe pårørende når det passer familien. Noen vil ringe direkte med oss selv.

 

Ved dødsfall i utlandet

Ta kontakt med begravelsesbyrået for råd om hjemtransport. Vi ringer med den nærmeste norske ambassade. Ved dødsfall i Norden vil NAV dekke utgiftene til transport. I resten av verden vil forsikringsselskapet dekke dette om avdøde hadde reiseforsikring, hvis ikke må pårørende dekke dette selv. Skjedde dødsfallet i forbindelse med arbeid, kan andre regler gjelde.

Begravelse eller kremasjon?

Begravelse eller kremasjon?

Alle typer sermonier:

En seremoni kan foregå kirkelig, humanetisk, borgerlig eller ved annen religion. Vi kan bistå ved alle typer seremonier, eller pårørende kan velge å stå for gjennomføringen selv.

​Alle som er medlem av Den norske kirke eller en frikirke, kan få prest i seremonien. Da er det den kristne liturgien som følges.

Begravelse eller kremasjon:

Det kan være vanskelig å ta stilling til kistebegravelse eller kremasjon. Ofte er det tradisjon som avgjør eller det kan være at gravstedet som ønskes brukt, er tidsfredet for kister. Innholdet i seremonien er likt, men ved kremasjon foregår jordpåkastelse (hvis det er aktuelt) inne og kisten senkes i kapellet eller bæres ut i bårebilen. 

 

Hvis avdøde hadde et ønske om kremering, må dette følges hvis det et er skrevet ned og datert. Kremasjon kan skje med mindre det var kjent at dette var i strid med avdødes og/eller nærmeste families ønske.

​​

Når kremasjonen har funnet sted, får familien et brev fra kirkevergen om at urnen har kommet tilbake. Det spørres i brevet om familien ønsker å være med når urnen settes ned, eller om de på kirkegården skal gjøre det.

Askespredning:

Noen ønsker askespredning i naturen enten på fjell, sjø eller land. Søknad må da sendes Fylkesmannen. Om det er ønskelig hjelper vi til med dette.

bottom of page