Priser, forsikringer og stønader

Finn ut hvor mye du må betale og hvilke rettigheter du har

Kontakt oss

Gravferdskostnader

Dine valg avgjør hva en begravelse skal koste. Det trenger ikke koste mer enn hva du har råd til, den vil uansett bli verdig og minnerik.

Prisliste strek

Hvem betaler?

Hvis avdøde har etterlatt seg midler til det, dekkes gravferdskostnadene av avdødes dødsbo eller så langt det rekker, men det er den som står ansvarlig for gravferden som er ansvarlig for gravferdskostnaden. Dersom ingen vil være ansvarlig for gravferden, overtar kommunen ansvaret og de vil da også bestemme hvordan gravferden utføres.

Gravferdsstønad

Hvis vilkårene er oppfylt, kan man søke om behovsprøvd gravferdsstønad gjennom NAV. Tallene på avdødes, og eventuelt ektefelles siste tilgjengelige likning, legges til grunn. Maksbeløpet for stønaden endres hvert år og vil avkortes mot formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet, utbetalinger fra begravelseskasse og lignende. Ved dødsfall på barn under 18 år, dekkes utgifter opptil et fastsatt beløp.

Stønad ved båretransport

Dersom transporten av avdøde er over 20 km, og man er innenfor NAVs betingelser, kan man søke om båretransportstøtte. Ved godkjennelse, dekker NAV nødvendige transportkostnader fratrukket en egenandel. Vi undersøker om det er grunnlag for å søke refusjon i hvert enkelt tilfelle, og er behjelpelige med nødvendige søknader.

Forsikring, livsforsikringer og pensjonsforsikringer

De pårørende må selv melde fra til det selskapet forsikringen er tegnet i. De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut, og som blir tilsendt ved henvendelse.

Fagforeningsstønad

Det finnes en del fagforeninger som har såkalte gravferdskasser eller yter gravferdsstønad for sine medlemmer, og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. Dette gjelder spesielt fagforeninger som er knyttet til LO.

Hvis fagforeningen har en slik ordning, vil boet til avdøde som oftest være berettiget utbetaling hvis avdøde var medlem den dagen han/hun ble pensjonert (eller sykemeldt/uføretrygdet uten å komme i arbeid igjen før pensjon). Dette er penger som ikke kommer til utbetaling uten at det settes frem krav om det. Før utbetaling må vanligvis skifteattest forevises. Det gjøres oppmerksom på at noen av foreldelsesfrister på 3 måneder.

Stønadsordninger fra NAV

Det finnes en del stønadsordninger som gjelder etter dødsfall, men som ikke trer i kraft uten at man søker.

Hvis gjenlevende ektefelle allerede er pensjonist, kan det ytes tilleggsfordeler.

Ta kontakt med NAV der du bor om noen av disse kan være aktuelle for deg.

Stønadsordninger fra NAV

 • Pensjon til gjenlevende ektefelle (enke/enkemann)

 • Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle

 • Stønad om barnetilsyn

 • Utdanningsstønad

 • Utvidet barnetrygd

 • Barnepensjon

Minimums- og maksimumspriser for utvalgte varer og tjenester

Her er en oversikt over minimums- og maksimumspriser for utvalgte varer og tjenester i hht. prisopplysningsforskriften.

Priser gjeldende fra 25.01.24

Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer.

Produkt/tjeneste

Minimum

Maksimum

Kiste med utstyr649043500
Nedlegg og stell i kiste12002170
Hygieneartikler5001000
Transport inntil 20 km *30408080
Bårehenting utrykning484010660
Transport av utstyr og mannskap til seremoni3501040
Transport av båre etter seremoni30403040
Administrasjonskostnader19002300
Forberedelse og vertskap i seremoni19403490
Utstyr i seremoni01450
Programhefter 50 stk 9252100
Dødsannonse én spalte i lokal avis 2600 (75 mm)
Kistedekorasjon3 x roser og sløyfe 395Stor 6000
Konferanse, tjenesteordning, kontorarbeid  **42007915
SUM1413091145

 

Utover dette vil andre formidlende tjenester påvirke kostandene slik som: Kremasjonsavgift, solist, minnesamvær, gravstein.

* NAV dekker transport over 20km til naturlig gravplass og/eller til krematorium. Egenandel: 2868 kr. Ved kremasjon tilkommer kremasjonsavgift til Rjukan krematorium: 6500kr. Inkludert standard urne.

** Vårt standard honorar dekker planleggingssamtale, veiledning av skiftepapirer, forsikringer, oppfølgning frem mot seremoni. Korrespondanse med NAV og offentlige instanser. Bilder fra seremonien på mail. 

Alt på et sted: Vi har eget steinverksted hvor vi foretar inskripsjon på eksisterende stein og salg av gravstein. Vi satser på personlig service og at færre mellomledd skal gi kunden økonomisk fordel. Se egen prisliste. Vi har 10 års opprettings garanti på nye monumenter kjøpt og montert av oss (i vårt kjerneområde).

Kister

Kister

 • Toten T8 enkel

  6490,-

  Furu enkleste modell

 • Toten T4 -S

  9100,-

  Hvit, med profiler

 • Toten T4

  9490,-

  Hvit med profiler

 • Furu 66

  10800,-

  Lakkert heltre furu

 • Lilje 67

  11500,-

  Hvit med profilerte hjørner

 • Akvarell 15

  12500,-

  Sortlakkert, med tre- eller metallhåndtak

 • Basis 64

  7600,-

  Hvitmalt sponkiste, enkleste type

 • Bjørk 30

  18500,-

  Klarlakkert massiv bjørk

 • Continental 50

  43500,-

  Høyglanset kirsebærtre, eksklusiv modell

 • Duett 65

  10500,-

  Foliert, listverk i tre- imitasjon

 • Kontur 33

  23500,-

  Massiv eik

 • Kontur 33

  31000,-

  Silkematt kirsebærtre

 • Linnea 54

  12400,-

  Hvitlasert, med håndmalt blomstermotiv

 • Natur 28

  12400,-

  Vokset eller hvitlasert furu;naturmaterialer

 • Nordica 65

  9990,-

  Foliert spon og trefiberlister

 • Ocean 43

  15900,-

  Blå kiste med maritime detaljer

 • Ornament 17

  11800,-

  Foliert hvit eller eikemønstret

 • Miljøkisten 46

  11900,-

  Hvit kiste av biokompositt, innredning i lin

 • Sober 81

  10900,-

  Foliert, grå og bjørkemønstret.

 • Solid 26

  21000,-

  Hvit eller eikemalt furu. Massiv furu.

 • Standard 15

  10500,-

  Foliert i flere tre- imitasjoner.

 • Diamant

  28000,-

  Lakkert høyglans. Hvit, sort, rød.

 • Flere typer kister kan leveres

  Pris på forespørsel

 • Tillegg XBL størrelser

  1300,-

  Ekstra bredde eller lengde. Kun i T4, Lilje og furu 66.

 • Hvit skjorte

  450,-

Urner

 • Standard urne

  0

  Hvit, fra krematoriet. Inkl. i kremasjonsavgift.

 • Flere typer kan leveres

  Pris på forespørsel

Henting, stell og nedlegg

 • Nedlegg og stell i kiste

  1200,-

 • Nedlegg og stell i kiste, utvidet

  2100,-

  Dress, bunad, kjole etc.

 • Hygieneartikler vanlig

  500,-

 • Hygieneartikler ekstra

  1000,-

 • Utstyr ved henting

  800,-

  Utenfor institusjon inkl. laken

 • Utstyr ved henting

  1500,-

  Utenfor institusjon inkl. bodybag hvit

 • Utstyr ved henting

  2500,-

  Utenfor institusjon inkl. bodybag sort

Transport

 • Bårebil minste takst m/mannskap

  3040,-

  Transport av avdøde under 20 km

 • Bårebil, over 20 km

  *2868,-

  Egenandel til NAV

 • Ekstra mannskap ved overføring

  970,-

  Tillegg 1 pers ekstra, bærehjelp pr. time

 • Bårehenting utrykning

  4840,-

  Til byråets kjølerom på hentebåre, (kortere enn 20 km.)

 • Senere syning

  970,-

  Gjøres gratis på vårt eget syningsrom i kontortid. Syning gjøres som regel ved overføring. Er dette aktuelt senere eller flere ganger med vår assistanse, fakturerer vi pr. tur pr time. Kveldstillegg + 50% Natt/helligdag + 100%

 • Henting/konferanser kveld/natt 50% tillegg

  485,-

  Mandag til fredag 15.30- 21.00

 • Henting /konferanser natt/helg/helligdag 100% tillegg

  970,-

  Fra kl. 21.00-08-00 hverdager. Hele døgnet helg og helligdag.

Honorarer

 • Administrasjonskostnader

  2300,-

 • Administrasjonskostnader

  1900,-

  Ved ingen seremoni/ lite oppdrag.

 • Konferanse kontor

  2425,-

 • Konferanse i hjemmet

  2875,-

  inkl. kjøring i Notodden.

 • Konferanse liten

  1100,-

  Ved ingen seremoni/ lite oppdrag

 • Tjenesteordning og kontorarbeid

  2940,-

 • Tjenesteordning og kontorarbeid

  1200,-

  Uten seremoni

 • Bil til samtale /kapell/ kirke

  350,-

  Utstyr og assistenter.

Seremoni

 • Forberedelser og vertskap i seremoni

  3490,-

 • Forberedelser og vertskap i seremoni

  1940,-

  Båresamling før gravlegging

 • Assistent ved

  970,-

  Mindre / større omfang beregnes timepris

 • Utstyr ved seremoni

  850,-

  (Tillegg ved bruk av Spotify/lydanlegg: 600 kr.)

 • Ekstra assistent

  970,-

  Hvis nødvendig med to personer, pr. time (sjeldent)

 • Bil til samtale/kapell /kirke

  350,-

  Utstyr og assistenter

 • Solist

  Vanlig solisthonorar fra 2500kr til ca. 6500kr.

 • Kremasjonsavgift

  6500,-

  Til Tinn krematorium, inkl. standard urne. pr 01.01.24

 • Streaming av seremoni

  Pris på forespørsel

Programhefter

 • Enkle hefter

  800,-

  Grunnpris a 25 stk. + 125 kr pr. 25 stk. i tillegg

 • Programhefte 4 siders

  1850,-

  Grunnpris a 25 stk. + 250 kr pr. 25 stk. i tillegg

 • Minnebok

  600,-

  På forespørsel

 • Bilderedigering og/eller designhefte

  600,-

Blomster

 • Kistedekorasjon

  Gjeldende priser fra blomsterbutikkene.

 • Blomsterhjerte

  Gjeldende priser fra blomsterbutikkene.

 • Tre roser på kista

  200,-

  Eventuelt med lys. + 175 for evt. sløyfe

Prisliste inskripsjon og gravsteinsarbeider

Overnevnte priser gjelder normal størrelse på monumenter (inntil 99x85cm).
Vi har utstyr for større og tyngre jobber. Vi gir et pristilbud ut ifra den enkelte jobb.

Alle priser er inkl 25 % mva.

Navnetilføyelser

 • Første inskripsjon, polert overflate

  4900,-

 • Første inskripsjon, ru overflate

  5600,-

 • Tillegg flere navn (pr. navn) polert

  1800,-

  For ru overflate: 2000,-

 • Tillegg ved gull, pr. navn

  800,-

  (Anbefales ikke på ru overflate)

 • Tillegg for navnetrekk/signatur

  2000,-

 • Oppussing ved navnetilføyelse, inntil ett eksisterende navn

  2600,-

  For ru overflate: 3300,-

 • Oppussing ved navnetilføyelse, ekstra pr.navn

  900,-

  For ru overflate: 1100

 • Frakt, enkel oppretting av sokkel (Notodden og Hjartdal)

  Fra 990,-

 • Inskripsjon bronsjebokstaver

  Fra 6500,-

  Pris på forespørsel

Omsliping av gravmonument

 • Omsliping av gravstein inkl. inngravering av ett navn, minneord og ornament fra vårt utvalg

  11500,-

 • Pr. ekstra navn

  1800,-

 • Evt. håndtegning av eksisterende ornament

  1000,-

 • Tillegg ved gull, pr. navn

  800,-

 • Frakt, enkel oppretting av sokkel (Notodden og Hjartdal)

  Fra 990,-

Oppussing av gravmonument

 • Oppussing vask/rens av gravstein inntil to gamle navn polert overflate

  3500,-

  Deretter 900,- pr. navn

 • Oppussing av gravstein inntil to navn ru/natur- overflate

  4500,-

  Pr. ekstra navn 1100kr.

 • Tillegg ved gull, pr. navn

  800,-

  Anbefales ikke på ru overflate

 • Frakt, enkel oppretting av sokkel (Notodden og Hjartdal)

  Fra 990,-

Tilpasning av stein

 • Skjæring av naturstein

  1800,-

 • Bolting

  1100,-

 • Sokkel

  2600,-

 • Frakt og oppsett av egen stein inkl. søknad kirkegårdsmyndighet

  Fra 2250,-

 • Oppretting av gravstein

  Fra 1500,-

Bedrammer/plate, selvvanningskasse

 • Bedrammer, ferdig montert*

  2100,-

  Gjelder ved montering av ny gravstein eller annet arbeid på gravsted. Ettermontering: 600kr.

 • Bedplate innti 90 cm, uten hull*

  3500,-

  Gjelder plater vi har på lager Gjelder ved montering av ny gravstein eller annet arbeid på gravsted. Ettermontering: 600kr. Med ovalt hull, 4000 kr. Ettermontering 600kr.

 • Selvvanningskasse, ferdig montert med blomsterjord

  2000,-

  Montere selv: 1500,-

 • Vask og kjemisk rens (inkl. ved oppussing og omsliping)

  1200,-

 • Frakt av gravstein utenfor kjerneområde

  Fra 1300,-

Trenger du hjelp til å finne ut av det økonomiske rundt planlegging av gravferd?