Priser, forsikringer og stønader

Finn ut hvor mye du må betale og hvilke rettigheter du har

Kontakt oss

Gravferdskostnader

Dine valg avgjør hva en begravelse skal koste. Det trenger ikke koste mer enn hva du har råd til, den vil uansett bli verdig og minnerik.

Prisliste strek

Hvem betaler?

Hvis avdøde har etterlatt seg midler til det, dekkes gravferdskostnadene av avdødes dødsbo eller så langt det rekker, men det er den som står ansvarlig for gravferden som er ansvarlig for gravferdskostnaden. Dersom ingen vil være ansvarlig for gravferden, overtar kommunen ansvaret og de vil da også bestemme hvordan gravferden utføres.

Gravferdsstønad

Hvis vilkårene er oppfylt, kan man søke om behovsprøvd gravferdsstønad gjennom NAV. Tallene på avdødes, og eventuelt ektefelles siste tilgjengelige likning, legges til grunn. Maksbeløpet for stønaden endres hvert år og vil avkortes mot formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet, utbetalinger fra begravelseskasse og lignende. Ved dødsfall på barn under 18 år, dekkes utgifter opptil et fastsatt beløp.

Stønad ved båretransport

Dersom transporten av avdøde er over 20 km, og man er innenfor NAVs betingelser, kan man søke om båretransportstøtte. Ved godkjennelse, dekker NAV nødvendige transportkostnader fratrukket en egenandel. Vi undersøker om det er grunnlag for å søke refusjon i hvert enkelt tilfelle, og er behjelpelige med nødvendige søknader.

Forsikring, livsforsikringer og pensjonsforsikringer

De pårørende må selv melde fra til det selskapet forsikringen er tegnet i. De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut, og som blir tilsendt ved henvendelse.

Fagforeningsstønad

Det finnes en del fagforeninger som har såkalte gravferdskasser eller yter gravferdsstønad for sine medlemmer, og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. Dette gjelder spesielt fagforeninger som er knyttet til LO.

Hvis fagforeningen har en slik ordning, vil boet til avdøde som oftest være berettiget utbetaling hvis avdøde var medlem den dagen han/hun ble pensjonert (eller sykemeldt/uføretrygdet uten å komme i arbeid igjen før pensjon). Dette er penger som ikke kommer til utbetaling uten at det settes frem krav om det. Før utbetaling må vanligvis skifteattest forevises. Det gjøres oppmerksom på at noen av foreldelsesfrister på 3 måneder.

Stønadsordninger fra NAV

Det finnes en del stønadsordninger som gjelder etter dødsfall, men som ikke trer i kraft uten at man søker.

Hvis gjenlevende ektefelle allerede er pensjonist, kan det ytes tilleggsfordeler.

Ta kontakt med NAV der du bor om noen av disse kan være aktuelle for deg.

Stønadsordninger fra NAV

 • Pensjon til gjenlevende ektefelle (enke/enkemann)

 • Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle

 • Stønad om barnetilsyn

 • Utdanningsstønad

 • Utvidet barnetrygd

 • Barnepensjon

Minimums- og maksimumspriser for utvalgte varer og tjenester

Her er en oversikt over minimums- og maksimumspriser for utvalgte varer og tjenester i hht. prisopplysningsforskriften.

Produkt/tjeneste

Minimum

Maksimum

Kiste med utstyr729039500
Stell og nedlegg i kiste12001800
Bårebil til kapell2700 *4060
Byråets honorar28004200
Administrasjonsoppgaver19002200
Assistanse i seremoni03440
Utstyr ved seremoni01000
Programhefter 50 stk5001500
Dødsannonse fra kun minneside til spalte i avis01900(75mm)
Kistedekorasjon1506000
Hygienepakke5001000
Forberedelse til gravferd01100
Sum1704067700

 

Utover dette vil andre formidlende tjenester påvirke kostandene: Kremasjonsavgift, solosang, minnesamvær, gravstein.

* NAV dekker transport over 20km til naturlig gravplass og/eller til krematorium. Egenandel: 2700 kr. Ved kremasjon tilkommer kremasjonsavgift til Rjukan krematorium: 5500kr. Inkludert standard urne.

** Vårt honorar dekker planleggingssamtale, veiledning av skiftepapirer, forsikringer, oppfølgning frem mot seremoni. Korrespondanse med NAV og offentlige instanser. Minnebok, eller bilder fra seremonien på mail.

Alt på et sted: Vi har eget steinverksted hvor vi foretar inskripsjon på eksisterende stein og salg av gravstein. Vi satser på personlig service og at færre mellomledd skal gi kunden økonomisk fordel. Se egen prisliste. Vi har 20 års opprettings garanti på gravsteinsarbeid utført av oss.

Utover dette vil andre formidlende tjenester påvirke kostandene: Kremasjonsavgift, solosang, minnesamvær, gravstein.

* NAV dekker transport over 20km til naturlig gravplass og/eller til krematorium. Egenandel: 2700 kr. Ved kremasjon tilkommer kremasjonsavgift til Rjukan krematorium: 5500kr. Inkludert standard urne.

** Vårt honorar dekker planleggingssamtale, veiledning av skiftepapirer, forsikringer, oppfølgning frem mot seremoni. Korrespondanse med NAV og offentlige instanser. Minnebok, eller bilder fra seremonien på mail.

Alt på et sted: Vi har eget steinverksted hvor vi foretar inskripsjon på eksisterende stein og salg av gravstein. Vi satser på personlig service og at færre mellomledd skal gi kunden økonomisk fordel. Se egen prisliste. Vi har 20 års opprettings garanti på gravsteinsarbeid utført av oss.

Kister

Kister

 • Toten T8 enkel

  6300,-

  Furu enkleste modell

 • Toten T8 enkel

  6500,-

  Enkleste modell hvitmalt

 • Toten T4

  8500,-

  Hvit, med profiler

 • Furu 66

  10500,-

  Lakkert heltre furu

 • Lilje 67

  10500,-

  Hvit med profilerte hjørner

 • Akvarell 15

  12500,-

  Sortlakkert, med tre- eller metallhåndtak

 • Bjørk 30

  16500,-

  Klarlakkert massiv bjørk

 • Continental 50

  39500,-

  Høyglanset kirsebærtre, eksklusiv modell

 • Duett 65

  10500,-

  Foliert, listverk i tre- imitasjon

 • Kontur 33

  21500,-

  Massiv eik

 • Kontur 33

  29000,-

  Silkematt kirsebærtre

 • Linnea 54

  10400,-

  Hvitlasert, med håndmalt blomstermotiv

 • Natur 28

  10400,-

  Vokset eller hvitlasert furu;naturmaterialer

 • Nordica 65

  8600,-

  Foliert spon og trefiberlister

 • Ocean 43

  14700,-

  Blå kiste med maritime detaljer

 • Ornament 17

  10800,-

  Foliert hvit eller eikemønstret

 • Miljøkisten 46

  10900,-

  Hvit kiste av biokompositt, innredning i lin

 • Sober 81

  10900,-

  Foliert, grå og bjørkemønstret.

 • Solid 26

  21000,-

  Hvit eller eikemalt furu. Massiv furu.

 • Standard 15

  10500,-

  Foliert i flere tre- imitasjoner.

 • Diamant

  28000,-

  Lakkert høyglans. Hvit, sort, rød.

 • Flere typer kister kan leveres

  Pris på forespørsel

 • Tillegg XBL størrelser

  1900,-

  Ekstra bredde eller lengde. Kun i T4 og furu 66.

 • Utstyr i kiste

  990,-

  Teppe, pute, beheng, svøp

Urner

 • Standard urne

  0

  Hvit, fra krematoriet. Inkl. i kremasjonsavgift.

 • Flere typer kan leveres

  Pris på forespørsel

Henting, stell og nedlegg

 • Nedlegg og stell i kiste

  1200,-

 • Nedlegg og stell i kiste, utvidet

  1800,-

  Dress, bunad, kjole etc.

 • Hygiene vanlig

  500

 • Hygiene ekstra

  1000,-

 • Utstyr ved henting

  800,-

  Utenfor institusjon inkl. laken

 • Utstyr ved henting

  2000,-

  Utenfor institusjon inkl. katastrofepose

Transport

 • Bårebil minste takst m/mannskap

  2700,-

  Transport av avdøde under 20 km

 • Bårebil, over 20 km

  *2700

  Egenandel til NAV

 • Mannskap ved overføring

  860,-

  Tillegg 1 pers ekstra

 • Henting i hjemmet

  3200,-

  Til kjølerom på scoopbåre, (kortere enn 20 km.)

 • Senere syning

  860,-

  Syning gjøres som regel ved overføring. Er dette aktuelt senere eller flere ganger med vår assistanse, fakturerer vi pr. tur.

 • Henting kveld/natt 50% tillegg

  430

 • *Når kjøreavstand for byrået blir over 20 km, dekker NAV hele (total kjørelengde for byrået) transporten fra dødssted til naturlig gravplass. Er det kremasjon dekkes dette også i egenandelen for transportrefusjon. Skal avdøde gravlegges i en annen kommune enn folke-registrert adresse, er det allikevel unntak som gjør at NAV dekker transport. Vi kjenner reglene og hjelper dere. Ved langtransport og det ikke er hjemmel for transportrefusjon, gir vi et pristilbud på dette.

Honorarer

 • Byråets honorar

  3900,-

 • Administrasjonskostnader

  2200,-

 • Byråets honorar

  2800,-

  Ved ingen seremoni/lite oppdrag

 • Administrasjonskostnader

  1900,-

  Ved ingen seremoni/lite oppdrag

 • Byråets honorar

  4200,-

  Ved konferanse i hjemmet

Seremoni

 • Assistanse i seremoni

  3200,-

 • Assistanse i liten seremoni *

  1900,-

  *båresamling før gravlegging

 • Utsyr ved seremoni

  600,-

  (tillegg hvis bruk av Spotify/Lydanlegg: 400kr)

 • Ekstra mannskap

  860,-

  Hvis nødvendig med 2 mann. pr. time (sjeldent)

 • Forberedelse til gravferd

  1100,-

Programhefter

 • Enkle hefter

  500,-

  Grunnpris a 25 stk. + 125 kr pr. 25 stk. i tillegg

 • Programhefte 4 siders

  1500,-

  Grunnpris a 50 stk. + 250 kr pr. 25 stk. i tillegg

 • Minnebok

  På forespørsel

Blomster

 • Kistedekorasjon

  Gjeldende priser fra blomsterbutikkene.

 • Blomsterhjerte

  Gjeldende priser fra blomsterbutikkene.

 • Tre roser på kista

  Eventuelt med lys. + 175 for evt. sløyfe

 • Øvrige priser på div. blomster

  Se bilder i vår konferansebok

Prisliste inskripsjon og gravsteinsarbeider

Overnevnte priser gjelder normal størrelse på monumenter (inntil 99x85cm).
Vi har utstyr for større og tyngre jobber. Vi gir et pristilbud ut ifra den enkelte jobb.

Alle priser er inkl 25 % mva.

Navnetilføyelser

 • Første inskripsjon, polert overflate

  4500,-

 • Første inskripsjon, ru overflate

  5000,-

 • Tillegg flere navn (pr. navn)

  1500,-

 • Tillegg ved gull, pr. navn

  800,-

 • Tillegg for navnetrekk

  1500,-

 • Vask/rens oppussing ved navnetilføyelse, inntil ett gammelt navn

  2100,-

 • Vask/rens oppussing ved navnetilføyelse, tillegg ekstra navn

  800,-

 • Tillegg for håndtegning av navn/ornament

  1000,-

 • Frakt, enkel oppretting av monument

  800,-

 • Inskripsjon bronsjebokstaver

  Fra 5000,-

  Pris på forespørsel

Omsliping av gravmonument

 • Omsliping av gravstein inkl. inngravering av ett navn, minneord og ornament

  10500,-

 • Pr. ekstra navn

  1500,-

 • Håndtegning av ornament

  1000,-

 • Tillegg ved gull, pr. navn

  800,-

 • Frakt, enkel oppretting av monument

  800,-

Oppussing av gravmonument

 • Oppussing vask/rens av gravstein inntil to gamle navn

  3000,-

  Deretter 800,- pr. navn

 • Tillegg ved ru overflate

  800,-

 • Tillegg ved gull, pr. navn

  800,-

 • Frakt, enkel oppretting av gravmonument

  800,-

Tilpasning av stein

 • Skjæring av naturstein

  1500,-

 • Bolting

  800,-

 • Sokkel

  2500,-

 • Frakt og oppsett av egen stein inkl. søknad kirkegårdsmyndighet

  2250,-

 • Oppretting av gravstein

  1500,-

  Fra 1500,-

Bedrammer/plate, selvvanningskasse

 • Bedrammer, ferdig montert

  2000,-

 • Bedplate, med eller uten hull

  3500,-

  Gjelder plater vi har på lager

 • Selvvanningskasse, ferdig montert med blomsterjord

  2000,-

  Montere selv: 1500,-

Trenger du hjelp til å finne ut av det økonomiske rundt planlegging av gravferd?