Ved dødsfall

Kontakt oss

Gravferd

Det er mange valg man må ta og mye å tenke på rundt planleggingen av en gravferd.

Vi er her for å hjelpe og veilede slik at gravferden blir slik dere og den avdøde ville ønsket.

Hvem er ansvarlig for gravferden?

Hvis avdøde har underskrevet en erklæring om hvem den ønsker skal være ansvarlig for gravferden så vil dette ha første prioritet. Hvis ikke, gjelder denne rekkefølgen for etterlatte over 18 år.

  • ektefelle/samboer

  • barn

  • foreldre

  • barnebarn

  • besteforeldre

  • søsken

  • søskens barn

  • foreldres søsken

Ved uenighet om hvem som skal være ansvarlig for gravferden, avgjøres det av kommunen.

Alle typer seremonier

En seremoni kan foregå kirkelig, humanetisk, borgerlig eller ved annen religion. Vi kan bistå ved alle typer seremonier, eller pårørende kan velge å stå for gjennomføringen selv.

Alle som er medlem av den norske kirke eller frikirken kan få prest i seremonien. Da er det den kristne liturgien som følges.

Begravelse eller kremasjon

Det kan være vanskelig å ta stilling til kistebegravelse eller kremasjon. Ofte er det tradisjon som avgjør, eller det kan være at gravstedet som ønskes brukt er tidsfredet for kister. Innholdet i seremonien er likt, men ved kremasjon foregår jordpåkastelse (hvis det er aktuelt) inne, og kisten senkes i kapellet eller bæres ut i bårebilen.

Hvis avdøde hadde et ønske om kremering, må dette følges hvis det er skrevet ned og datert. Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at dette var i strid med avdødes og/eller nærmeste families ønske.

Når kremasjon har funnet sted, får familien et brev fra kirkevergen om at urnen har kommet tilbake. Det spørres i brevet om familien ønsker å være med når urnen settes ned, eller om de på kirkegården skal gjøre det.

Askespredning

Noen ønsker askespredning i naturen, enten på fjell, sjø eller land. Søknad må da sendes til fylkesmannen. Om det er ønskelig, hjelper vi til med dette.

Seremoni

Dere kan velge om dere ønsker å holde en åpen seremoni, eller en seremoni i stillhet. Ved seremoni i stillhet vil kun inviterte være til stede og dødsfallet annonseres før eller etter seremonien.

Minneord

Noen holder minneord selv, andre ønsker at prest/forretter gjør det.

Sløyfelesing

De ansvarlige for gravferden bestemmer om sløyfene skal leses høyt i seremonien, om de vil lese de selv, eller om begravelsesbyrået skal gjøre det.

Gravsted

Departementet gir regler om gravlundens utforming og utstyr, jordbunnsforhold, gravstørrelser, gravdybder, gravminner, gravregister og kartverk.

Fri grav

Alle har rett til én ny fri grav som det ikke skal betales for i den kommunen man var bosatt i.

Fester er personen som står ansvarlig for gravstedet. Den har rett og plikt til å vedlikeholde gravstedet, og må samtykke dersom graven skal brukes igjen.

Urner får som regel alltid plass på et enkelt gravsted eller urnegravsted. Velger man å benytte et gravsted som finnes fra før, gjelder gravstedets opprinnelige festetid og festeavgift.

Anonymt gravsted og minnelund

En anonym grav er en grav som ikke har feste, og der ingen står ansvarlig. Gravens plassering er kun kjent for gravferdsmyndighetene.

En navnet minnelund er en grav som står i et felt med felles minnesmerke. Her er det anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. Her står gravplassforvaltningen ansvarlig for felles beplantning, mens de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Det er som regel også anledning til å feste en dobbel urnegrav til ektefelle.

Askespredning

Askespredning er kun tillatt etter godkjent søknad fra statsforvalteren. Tillatelsen kan gis hvis søknaden sendes av en person over 15 år, både før og etter vedkommendes død.

Askespredning skal skje «utenfor allfarvei» på hav, fjord, skog eller fjell, og gjennomføres som regel av pårørende selv. Man kan ikke både ha et gravsted og utføre askespredning.

Urnenedsettelse

Når det er avgjort hvor urnen skal settes ned, skjer nedsettelse av urnen i samarbeid med kirkekontoret. Urnen må settes ned innen 6 måneder etter dødsfallet.

Gravstein og gravminne

De fleste steder gjelder spesielle bestemmelser for gravminnets størrelse og utforming. Man er ikke pliktig å sette opp gravstein eller annet minne på graven, men erfaringsmessig velger mange å gjøre det.

De fleste steder gjelder spesielle bestemmelser for gravminnets størrelse og utforming. Vi har oversikt over dette.

Vi har også et eget steinverksted i våre lokaler, og kan sette nytt navn på gamle steiner, utføre omsliping av gamle steiner og sette navn på nye steiner.

Se vårt utvalg av gravsteiner her

Ofte stilte spørsmål

Har du mistet noen og trenger hjelp med det praktiske?

Kontakt oss, så hjelper vi deg med planleggingen av gravferden.