top of page

Hva koster egentlig en begravelse?

Dine valg avgjør hva en begravelse skal koste. Det trenger ikke koste mer enn hva du har råd til, den vil uansett bli verdig og minnerik.

Klikk på knappen under for å se en oversikt over minimums- og maksimumspriser for utvalgte varer og tjenester i hht. prisopplysningsforskriften, samt en komplett prisliste.

Vi har alternativer fra de rimeligste seremoniene og gravmonumenter, til de som er mer påkostet. 
Dere vil få et prisoverslag av oss i første samtale. Vi orienterer også om hva dere kan forvente å få dekket av NAV og forsikring. 
Vi søker NAV og får svar på søknad før faktura sendes pårørende. Vi innhenter innsyns- tillatelse fra tingretten og selvangivelse. Om dere ønsker ordner vi med å sette inn proklama slik at dere får en fullstendig oversikt over boet før dere velger om dere ønsker eller kan overta boet. 

Er dere redd for å overta gjeld?
og avdødes formue er kr 0.-

 

Da er vår erfaring at familiene i slike tilfeller får dekket en vanlig begravelse uten kostnader for pårørende i 99 % av tilfellene. Vi kan undersøke dette før dere bestemmer hva dere vil gjøre.

 

Gravferdsstønad og transportrefusjon.
Link til  www.nav.no

Det er unntak som medfører at pårørende i de fleste tilfeller får dekket transportutgifter fra NAV til den naturlige gravplassen, selv om avdødes folkeregistrerte adresse er en annen enn der avdøde skal begraves.

bottom of page