Hva koster en seremoni?

Se listen under for priseksempler:

Enklere variant av utstyr

Skjermbilde 2021-05-27 kl. 15.08.26.png

Enkel seremoni

Skjermbilde 2021-05-27 kl. 15.22.17.png

Gjennomsnitt av vanlig seremoni

Skjermbilde 2021-05-27 kl. 15.30.20.png

Vi har alternativer fra de rimeligste seremoniene og gravmonumenter, til de som er mer påkostet. 
Dere vil få et prisoverslag av oss i første samtale. Vi orienterer også om hva dere kan forvente å få dekket av NAV og forsikring. 
Vi søker NAV og får svar på søknad før faktura sendes pårørende. Vi innhenter innsyns- tillatelse fra tingretten og selvangivelse. Om dere ønsker ordner vi med å sette inn proklama slik at dere får en fullstendig oversikt over boet før dere velger om dere ønsker eller kan overta boet. 

Er dere redd for å overta gjeld?
og avdødes formue er kr 0.-

 

Da er vår erfaring at familiene i slike tilfeller får dekket en vanlig begravelse og gravstein uten kostnader for pårørende i 99 % av tilfellene. Vi kan undersøke dette før dere bestemmer hva dere vil gjøre.

 

Gravferdsstønad og transportrefusjon.
Link til  www.nav.no

Det er her mange unntak som medfører at pårørende i de fleste tilfeller får dekket transportutgifter fra nav til den naturlige gravplassen fordi om avdødes folkeregistrert ikke er der avdøde skal begraves.

Nav dekker transportkostnader fra der personen dør og hjem  til folkeregistrert adresse mot egenandel på kr 2538.- og når avstanden er over 20 km.

  

Enslige med formue på kr 0.- , da blir stønaden på kr 25377.

Ektefeller med finansformue på til sammen under kr 25377.- blir stønaden på kr 25377.-

Ektefeller med finansformue på til sammen over kr 50754.- blir stønaden på kr 0.-

Utbetaling for ekstra trygd eller forsikring kommer til fratrekk på utbetaling fra nav.

Gravferdsstønad fra Lo forbund påvirker ikke utbetaling av gravferdsstønad fra nav.