Hva koster en begravelse / Prisliste

Hva koster en begravelse?

 

Her har vi kommentert det som er mest vesentlig at pårørende er klar over og blir orientert om og som er mest vesentlig for hva en begravelse totalt koster.

 

Hos Notodden Begravelsesbyrå A/S får du ordnet alt på en plass,

det vil og skal lønne seg totalt sett for pårørende.

 

På gravsteinsarbeid eller ny gravstein er det ca 25% rabatt i forhold til andre aktører, dere slipper dyre mellomledd og alt arbeidet utføres på vårt steinverksted på Notodden

Det er 20 års opprettings garanti av gravsteinsarbeid vi utfører.

Den totale prisen kommer helt an på hva dere ønsker.

Vi har alternativer fra de rimeligste seremoni og gravstein til det mer påkostet.

 

Dere vil i første samtale med oss få et prisoverslag og en orientering om hva dere kan forvente å få dekket fra Nav, forsikring og LO.

 

Vi søker nav og får svar på søknad før faktura sendes pårørende. Vi innhenter innsyn tillatelse fra tingretten og skaffer selvangivelser. Om dere ønsker så ordner vi med å sette inn proklama slik at dere får en fullstendig oversikt over boet før dere velger om dere ønsker eller kan overta boet. Dere trenger ikke bruke advokat for å få en fullstendig oversikt over boet.

 

Er dere redd for å overta gjeld?
og avdødes formue er kr 0.-

 

Da er vår erfaring at familiene i slike tilfeller får dekket en vanlig begravelse og gravstein uten kostnader for pårørende i 99 % av tilfellene. Dette kan vi undersøke før dere bestemmer dere for hvordan dere velger hva dere vil gjøre.

 

Gravferdsstønad og transportrefusjon.
se www.nav.no

Det er her mange unntak som medfører at pårørende i de fleste tilfeller får dekket transportutgifter fra nav til den naturlige gravplassen fordi om avdødes folkeregistrert ikke er der avdøde skal begraves. Vi kjenner disse unntaka veldig godt og kan orientere om dette.

 

For personer medlem av folketrygden. De fleste Norske statsborgere er medlem der.

 

Nav dekker transportkostnader fra der personen dør og hjem  til folkeregistrert adresse mot egenandel på kr 2538.- og når avstanden er over 20 km.

  

Enslige med formue på kr 0.- , da blir stønaden på kr 25377.

Ektefeller med finansformue på til sammen under kr 25377.- blir stønaden på kr 25377.-

Ektefeller med finansformue på til sammen over kr 50754.- blir stønaden på kr 0.-

Utbetaling for ekstra trygd eller forsikring kommer til fratrekk på utbetaling fra nav.

Gravferdsstønad fra Lo forbund påvirker ikke utbetaling av gravferdsstønad fra nav.

Enklere variant av utstyr

Skjermbilde 2021-05-27 kl. 15.08.26.png

Enkel seremoni

Skjermbilde 2021-05-27 kl. 15.22.17.png

Gjennomsnitt av vanlig seremoni

Skjermbilde 2021-05-27 kl. 15.30.20.png