Hva koster egentlig en begravelse?

Vi har satt sammen en liste med priseksempler som gir et inntrykk av hva ulike begravelser vil koste.

Klikk på knappen under for å se listene

Vi har alternativer fra de rimeligste seremoniene og gravmonumenter, til de som er mer påkostet. 
Dere vil få et prisoverslag av oss i første samtale. Vi orienterer også om hva dere kan forvente å få dekket av NAV og forsikring. 
Vi søker NAV og får svar på søknad før faktura sendes pårørende. Vi innhenter innsyns- tillatelse fra tingretten og selvangivelse. Om dere ønsker ordner vi med å sette inn proklama slik at dere får en fullstendig oversikt over boet før dere velger om dere ønsker eller kan overta boet. 

Er dere redd for å overta gjeld?
og avdødes formue er kr 0.-

 

Da er vår erfaring at familiene i slike tilfeller får dekket en vanlig begravelse uten kostnader for pårørende i 99 % av tilfellene. Vi kan undersøke dette før dere bestemmer hva dere vil gjøre.

 

Gravferdsstønad og transportrefusjon.
Link til  www.nav.no

Det er unntak som medfører at pårørende i de fleste tilfeller får dekket transportutgifter fra NAV til den naturlige gravplassen, selv om avdødes folkeregistrerte adresse er en annen enn der avdøde skal begraves.